Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lalelan' Izingelosi

1 LALELAN' izingelosi,
Zisho ngaphezulu;
Ziyahlabelel' iNkosi,
Yon' iNkos' enkhulu.
Yizwanin' ummangaliso
Eziwuvumayo:
Madunyiswe uMsindisi
Yen' ungobusayo.

2 Ukuthula emhlabeni,
Kul' elakhiweyo;
Kwa basind' ezindabeni,
Bon' abakhethiweyo.
Yizwa, bayavuma bathi,
Ufikil uJesu.
Kush' umhlaba naw' umkhathi
Mamkelen' uJesu.

3 Nani, bantu, phuthumani
Ukufund' igama,
Nize nilihlabele.
Nibe-nokwenama.
Maniqond' ndaba' enkulu
Yokuzalwa kwakhe,
Niliqhube, 'hhe, kakhulu,
Ezizweni zakhe.

Lalelan' Izingelosi