Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

KUYOTHULA DU

1 Ngiyabonga ukuthula
Engiphiwa nguJesu;
Kunganele,makabongwe;
Sekuthula,du!
Ngangishukunyezw'omubi,
Njengamaza aselwandle,
Kodwa namhla ngoSomandla
Kuyathula,du.

Ngiyabonga ukuthula
Engiphiwa uJesu.
Kunganele,makabongwe!
Sekuthula,du.

2 Mhla ekhala uMariya
NgoLazaru ethunen',
Waduduzwa nguy'uJesu
Ngaw'amakh'ezinyaweni,
Nom'abanye babamsola,
Kwathul'enhliz'wen'.

3 Abagwedli eGolile,
Mhla behlushwa emkhunjin'.
'Nkosi yathi kul' ulwandle:
\Thula,uthi du!\
Nomhlupheki eGadara,
Owakhal'emathuneni,
'Mademon'esekhishiwe,
Wasethula,du.

4 Yiza,Nkosi yokuthula,
Yiz'ubuse emhlaben'!
Izwe lonke malithule,
Liyothula du.
Zonk'izimpi ziyophela,
Buya,Nkosi yamakhosi,
Kuzothula,du.

KUYOTHULA DU