Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 2 votes)
Loading...

Kukade inhliziyo Yam'

KUKADE inhliziyo yam'
Ibanjwe ezonweni;
Kukade umphefumulo wam'
Uhlezi emnyameni.

2 Kantike,namhla,Nkosi yam',
Usuyangisindisa;
Kwafika izwi lakho;
Kwafika ukukhanya kim',
Kwasekungihanyisa.

3 Ngisekulahlekeni kwam'
Ngalizwa izwi lakho;
Kwafika abafuni bam',
Bazisa umsa wakho.

4 Ngizwile ngoMkhuli wam',
Oweza emhlabeni
Ukuhlawul'icala lam',
Ngisinde ezonweni.

5 Lukhulu ubusiso lwam'
Engiluzaza kuwe;
Kukhulu ukwethaba kwam',
Engikuphiwe uwe.

6 Namhlanje izifiso zam'
Zibheka ezulwini;
Ian hlanje emphefumlo wam'
Uyaya ebomini.

Kukade inhliziyo Yam'