Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Kude Kude Ezulwini

1 Kude, kude, ezulwini,
Lapho ese hlala khona
UJesu otandwayo;
Laphaya amehlo ethu
A se pendukele njalo, –
Au, ukuba khona le!

2 Kude, kude, ezulwini,
Owa delwa emhlabeni
Uqeliswe khona le.
Yena owazi usizi
Unenhlanhla emakade,
Akabongwe uJesu!

3 Laphaya izingelosi
Ziya guqa phambi kwakhe,
Zimdumisa uJesu.
Laphaya zi vuma, zi ti,
UyiNkosi yamakhosi,
Aleluya, uJesu!

Kude Kude Ezulwini