Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Kusebusuku, Sekuyakulalwa

1 KUSEBUSUKU, sekuyakulalwa,
Isibusiso sakho, Baba,siphe;
Siguqe kuwe, Baba, siya kholwa,
Nkosi enkulu.

2 MSindisi wethu, ub-eduze nathi,
Usithumele ingelosi futhi,
Uthando lwakhe
malu-be phakathi,
Khanyis' indlela.

3 Ukhona njalo. Siphe ukuphila,
Sigcine kungabikho ukulila.
Ezingalweni zakho sesilala,
Nkosi, usisize.

4 Thixo odumileyo, siza kuwe,
Ukuphumula kuvela kuwena,
Nezibusiso zonke zimi kuwe,
Nkosi yezulu.

Kusebusuku, Sekuyakulalwa