Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 2 votes)
Loading...

khumbula Ikhaya Laphaya

1 khumbula ikhaya laphaya,
Kwo bamnandi kakhulu kuna la,
Ba buthen' abangcwele kulona,
Abembet' okumhlop' okuthe qwa!
Laphaya. laphayu,
khumbula ikhaya laphaya,

2 KumbuL' izihlobo laphaya,
Eza hamba za ngena ezulwin';
Se n gwaba igama leUndlu,
Ziphumule zi senjabulwen'.
Laphaya, laphaya,
khumbul' izihlobo laphaya.

3 khumbula uJesu laphaya,
Nabakithi ase be khona le;
Senginas' isizungusakhona,
Sengikhohlwa usizi lwa la.
Laphaya, laphaya,
khumbula uJesu laphaya.

4 Masinya ngo fika laphaya,
Masinyanengibone abam';
Se be fike balinda ekhaya,
Se be linda ngo fikake nam'.
Laphaya, laphaya,
Masinya ngo fika laphaya

khumbula Ikhaya Laphaya