Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Khangel Nkos UKristu

1 KHANGEL INkos'uKristu,
Ukhanv umkhathi wonke;
Anakusithakhala
Emehleni ethu.
Wakhanya engabonwa,
Manje waziwa naphi;
Ukhanya-nje abonwe,
Akanakuphelaphi.

Refrain
Khangel'iNkos'iKristu,
Ukhany'umkhathi wonke;
Anakusithakhala
Emehleni ethu.

2 Kuwena,Jesu Kristu,
Siquqa ngamadolo;
Sikhonza,siyabonga
Ongenansolo.
Akakho ongakhohlwa
Okwenzililego konke;
Ilanga seliphume,
Akusenakh'ukuhlwa.Refrain

3 Kukhanya kwezwi leli,
Khanwsa izwe lakho.
Ukkwenze komk'okwethu
Kugcwal'ubuhle,
Nezizwe zezwe lonke
Ziphume ekoneni,
Zidalwe ngakh'okusha,
Zongen'ekukhanyeni.Refrain

Khangel Nkos UKristu