Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Jesu Nkosi yethu

1 Jesu, Nkosi yethu!
Yiba nathi sonke;
Se samkele izwi lakho,
Ngenhliziyo yonke.

2 Yiba nathi sonke,
Sili bambisise;
Yusa i'nhliziyo zethu,
Zili thandisise.

3 Kade abaningi
Be sebumnyameni;
Kweza ukukanya kwakho,
kubakanyisile.

4 Namhla, Simakade,
baya kudumisa;
Abakade be kupika
bakubonga namhla.

5 Kepa abaningi
base sekwoneni;
Ngawubapendula bonke,
Bonke basindiswe.

6 Jesu, Simakade,
Yiba nathi sonke;
Sikanyise ngaphakathi
Ngokulunga kwakho.

Jesu Nkosi yethu