Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Jesu, Nkosi, Ungikhaphe

1 JESU,Nkosi,ungikhaphe
Phezu kwal'ulwandle;
Phambi kwam'kushay'amaza,
Ngolinyazw'amatshe.
Angibon'indlela lapha,
Jesu,ungikhaphe.

2 Njeng'onin'eyal'ingane,
Wen'ukhuz'ulwandle;
Ayakulalel'amaza,
Lapho uthi,\Thula\.
Nkos'enkulu yal ulwandle;
Jesu ungikhaphe.

3 Laph'ithekuliseduze,
Agubhaza amanzi,
Athi mangingaphumuli,
Kuwe ngiyoncika;
Yisho kimi lelilizwi,
\Mina ngokuphapha.\

Jesu, Nkosi, Ungikhaphe