Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Jesu, Mukhululi, Ngingowakho Wedwa

1 JESU, Mukhululi, ngingowakho
wedwa,
Ngiyaziikela kuwe, Jesu;
Angianto manje, Nkosi
ethandwayo,
Konke okukimi kungokwakho.

Jesu, Nkosi yami,manje
ngingowakho,
Nawe,othandwayo , ungowami.

2 Kade ngangeduka,
wagihawukela,
Waze wangifela ngasindiswa;
Sengisendleleni engiyis' ekhaya,
Ngiyakhwezwa nguwe, OMsindisi.

3 Mawuhlale nami, ngivikele njalo,
Ngiyabheka kuwe, wena , Nkosi;
Uma wen' ukhona ngothokoza
njalo,
Ngoba wena ungamandla ami.

4 Selumnandi kimi loluthando
lwakho,
Wena unqabile ngobubele,
Angibon' omunye olingana nawe,
Enhliz'yweni yami busa, Nkosi.

Jesu, Mukhululi, Ngingowakho Wedwa