Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Izoni Zi Vulelwe

1 Izoni zi vulelwe
Umtombo wensindiso,
O gcwel' igaz' elihle
LeMyana noMsindisi;
Nohlanzwa egazini
LeUndlu likaThixo,
Wo susw' izono zakhe,
Lo qed' ukwona.

2 Umpangi ebetelwe
NoJesu emuthini,
Wethemba lowomtombo,
Wa hlanzwa egazini.
Nomanginjengompangi,
Igazi lika Kristu
Li zongihlanza nami,
Li qed' ukwona.

3 O, Myana ethandwayo,
O wasifela thina,
Igazi lakho lihle;
A li zu phel' amandla
Okusindis' ibanndla,-
Li be elabangcwele;
Bo hlanzwa egazini,
Li qed' ukwona.

4 Se lokunga kholwayo,
Nga hlanzwa egazini,
Ngibonga amanxeba
A veza lon' igazi.
Uthando, yek' uthando,
Ngo huba lona njalo;
La hlanz' izono zami,
La qed' ukwona.

Izoni Zi Vulelwe