Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 rating, 1 votes)
Loading...

IYEZA INKOSI YEZULU

1 Iyeza,iyeza iNkosi yezulu,
Isiyeza ngamafu ivela phezulu

Phaphamani!phaphamani!
Nina bantu bayo,
Mazokhelw'izimbhaqa,
Nihlomelo yona.

2 \Ngiyeza masinya,\ishilo iNko si,
Ngalokho-ke lindani,ningaze nazunywa.

3 Imband'izokhala ihlalu-ke iNkosi,
Abasemathuneni bavuke baphile.

4 Esikade sinyevuzwa singaziwa umhlaba,
Sohlothisw'ubukhosi bosihlengileyo.

IYEZA INKOSI YEZULU