Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Isabatha Nkosi Yami

1 ISABATHA, Nkosi yami,
Liyiimini yakho;
Mabethab' abantu bakho
Ebusweni bakho.

2 Wavukake, Nkosi, namhla,
Elibeni lakho;
Wa kunqoba khon' ukufa
Ngokuvuka kwakho.

3 Uvukile wena Jesu,
Nhloko yamakristu,
Sizovuka nathi sonke,
thin' abakholwayo.

4 Malzwiwe izwi lakho
Ngabaningi namhla;
Mabavuswe ekufeni,
Namhla basindiswe.

5 Siyakudumisa, Jesu,
Sisendlini yakho;
Sinethemb' elihle, thina,
Ngokuvuka kwakho.

Isabatha Nkosi Yami