Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

IPHENTEKOSTE

1 Kwath'iPhentekost'selifikile,
Abafundi babesendawonye'
Sekuyizinsuku beceile,
Beqinisa bonke ngenhliz'yonye.
Wel'uMoya,njeng'uJes'eshilo
Wagcwalisa yona indlu yonke;
Nezilimi ezinjengomlilo,
Zabehle'bafundi bonke.

2 Sebaqal'ukukhuluma ngazo,
Izilimi lez'ezisha bona,
Nesixuku sabuthana naso,
Sahlekisa,sathi:\Badakiwe.\
Ngoba bengaqondi leyondaba,
Kanti laba babebusisiwe,
Bemdumis'uJesu ngokwethaba.

3 Ungubani ongaqond'inhlanhla
Efikiswa ngay'uMoy'oNgcwele
Ombhathis'uJesu amhambele,
Okumel'uJesu amahabele,
Alwe noSathane,amahlule,
Ehlomil'amandla nezikhali;
Ehlomil amandla nezilhali;
Emdumis'uJesu engathuli,
Esebenza ngokungadangali?

4 Bandla likaJesu emhlabeni,
Asidingi yini ukunxusa,
Siqinise ekukhulekeni,
Kuye onamandlokusivusa?
Wathi:Uyothel' uMoy'oNgcwele
Phezu kwabo abakhulekay
Ngenhliziyo yonke ephelele,
Bengaceli njengongabazayo.

IPHENTEKOSTE