Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ingalo Yakho Kwezundulo

1 INGALO yakho kwezendulo
Yayinamandl' okuphilisa;
Yanqob' izifo nobumnyama,
Yaze yanqoba zonk' izifo.

2 Izimpumputhe nezithulu
Zafika kuwe nezinyonga,
Umlepheri ompilo embi,
Nem'zimba ebuthakathaka.

3 Kwath'ekubaphatheni kwakho
Babona bakhuluma futhi,
Benziwa basha bathanjiswa,
Babonga bakwamkela, Nkosi.

4 Manje sondela ubusise,Nkos',
Ngamandla akho akudala,
Ezindlelen' ezicinene,
Njengokwenziwa eGenesaret.

5 Ban' umkhululi wethu njalo,
Wena,O Nkos' enokuphila;
Philis' uvuse ubusise,
NgoMoya wakho onamandla.

6 Izandla ezisebenzayo
Zinike yonk' im' thetho yakho,
Osephilile nogulayo
Bakudumise wena njalo.

Ingalo Yakho Kwezundulo