Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 rating, 1 votes)
Loading...

IGAZI LIKAJESU

1 Igazi likajesu ha,
Lisithethele sonke,
Lihlazisiza kuthi qhwa,
Kuphel'izono zonke.

2 Kulowomthomb'omuhlehle
Bayahlangana bona,
Ababoni'izifo-ke,
Bayaphiliswa khono.

3 Lenhlanhla ayinkulu na?
Kutholwa ukuphila,
Akanqatshelw'umuntu, qha,
Ubani osazila?

4 Lomthombo unguJesu-ke,
Uyasimema yena:
\Wozani emanzini nje,\
Ningabi nakwenqena.

5 Owaphuzay'amanzi la
Akayikufa futhi;
Kusaswa konk'ukufa nya;
Impela angumuthi.

6 Namhlanje wophangisa ha,
Ithuba liyadlula;
Ngob'iHayides'alikho, qha,
Nathonsi lalomfula.

IGAZI LIKAJESU