Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Idani ri loshe

1. Idani, ri loshe
Khosi ya tadulu
Musiki wa zwothe, na washu-vho.
Ndi mune washu, ndi mufunavhathu.
Kha ri mugwadamele,
Kha ri mu takalele
Kha ri mu fulufhele
Ri loshe

2. Mudzimu wa maanda
Khosi ya mahosi
Muhali, mulweli a tshidzaho
Na shango lino nga' li ladze tshothe.
Kha ri mugwadamele,
Kha ri mu takalele
Kha ri mu fulufhele
Ri loshe

3. Muvhusi wa vhothe,
Na rine ri vhuse.
Ri fhano; ri rume, ri shume-vho
Ri vhathu vhau;
U ri fhatutshedze,
Kha ri mugwadamele,
Kha ri mu takalele
Kha ri mu fulufhele
Ri loshe

4. Hee, Khotsi wa vhathu
Ro U kumedzela
Zwa kale, zwa zwino, na zwi daho
Ri vha mashudu ri zwandani zwau,
Ri tshi U gwadamela
Ri tshi U takalela
Ri tshi U fulufhela
Ro losha.

Idani ri loshe