Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

IBHAYIBHELI YEKA IMFUYO

1 IBhayibheli lami, yek' imfuyo!
Liyandlul' okunye konke;
Lineziqondiso okunye konke;
Longihol' indlela yonke.

IBhayibheli – masifunde lona.
Siliphiw' uBaba wethu;
Likhanyis' inkambo yethu yonke;
Malibe igugu lethu.

2 IBhayibheli lisithokozisa
Mhla sehlelwa izinsizi;
Lisitshela ngay' uJesu Kristu,
0nguMhlobo noMsindi.

3 IBhayibheli li'sikhali sethu
Sokungqob' izitha zonke.
Liyachitha impi kaSathane,
Namacebo akhe onke.

4 IBhayibheli liyiMana futhi,
Londla umphefum'lo njalo;
Nxa sidinwa endleleni yethu,
Siyathol' amandla ngalo.

IBHAYIBHELI YEKA IMFUYO