Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

IBHAYIBHELI LAMI

1 Njengekwezi likhanya ekuseni,
Njengelanga IBhayibheli lami.
Likhanyisa, lihola endleleni,
Ngisheshise ukufik' ekhaya lami.

Bhayibheli lami, Bhayibheli lihle!
'Sipho sikaThixo, isibani sami,
Ngiyonamathel' eBhayibhelini,
Ngisakhawuleza endleleni yami.

2 Li'nkanyezi ehlane lalomhlaba,
Li'sibani kohambayo ngalo;
Lisenyusa emzini wokwethaba,
Njengelanga ekukhuphukeni kwalo.

3 Liyilizwi loMhlob' onami njalo
Osizini nasenhluphekweni;
Mhla ngisekufen' anginavalo,
Wongihola, angiyis ekugcineni.

4 Liyakuma likhanye iBhayibheli,
Mhla izulu nomhlaba kuyodlula,
Lizofakazela izwi leli;
Nguy' uJesu ungukuphila noku thula.

IBHAYIBHELI LAMI