Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ibandla LikaKristu

IBANDLA likaKristu malikhaliphe;
Kugcwele emhlabeni uval' olubi;
Izizwe zicwasene, zisongelana
kabi,
Ithemba lokuthula linguy' uKristu.

2 Ibandla liyinqaba yemiphefumlo,
Impilo yonke yethuyisuka kulo;
Imshado ibusiswa, abafi
bayafihlwa ,
Indlela neqiniso kutholwa kulo.

3 Aliyinqaba yodwa, libizwa uye,
Lilwel' umbuso wakhe la
emhlabeni,
Lichith' ubandlululo limis'
Ubuzalwane,
Kuhlwalwe emhlabeni
ngenkululeko.

4 Nakuba kusemnyama uval'
Ubhaqa,
Sihlos' akuhlosayo sithemba yena;
Sesibuthene lapha sifun' inthando
yakhe
Ukudumisa kwethu kuvus' inhloso.

5 Malibe-nobuqhawe ibandla lakhe,
Ezakhe izikhali zingezoMoya,
llizwi liyinkemba, umkhonto umthandazo
Aloze laphathelwa inqob' enkulu.

Ibandla LikaKristu