Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hubelani ENkosini

1 HUBELANI eNkosini!
Yiyo eyasifelayo!
Nina nonke, bonganini!
Niyikhonz' ethandekayo!

Refrain:
Hubanini! Ungomkhulu
Osenzela intabiso!
Yi' iNkosi ephezulu
Esiphile insindiso!

2 Yiyo eyazinikela,
Isikhiphe ekufeni;
Yiyo eyathol' indlela
Isihlanze ekoneni.- Refrain

3 Yiyo esihlawulela
Ngokuhlenga okukhulu!
Yiyo esilungisela
Ifa elingaphezulu! – Refrain

4 Nayo isithemisile
Njalo izosisindisa;
Nathi futhi, sesizwile,
Njalo izosibusisa. – Refrain

5 Sesiyalangazelela
Isikhathi esizayo
Lapho iyakubehlela
Labo abasindiswayo. – Refrain

Hubelani ENkosini