Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Huba, Huba, Namhla

1 Huba, huba, namhla,
kuzelwe uMsindisi,
Bikelan' izizwe,
Nang' uMthabisi.
Huba, huba, huba,
Izizwe mazikuzwe,
Zikuzwe ukuguba,
Ba vume kude.

Refrain:
Huba, huba, huba,
Huba uMsindisi,
Bikelan' izizwe,
Nang' uMthabisi.

2 Huba, huba kahle,
Hubis' okwengelosi,
Ezweni la lakwaJuda,
Yavum' iNkosi.
Huba, huba kahle
Uthando nokuthula,
kuwela ngaphezulu,
Nivume kahle. Refrain

3 Huba, huba, namhla,
Usuk' azalwa ngalo,
Yizwa ukudlala
Okwensindiso.
Huba, huba nani
Enikhon' ezulwini;
'He, nenisemhlabeni,
Hubani nani. Refrain

Huba, Huba, Namhla