Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

Hu pfi mbilu yo tambaho

1. Hu pfi mbilu yo tambaho
Ndi yone i U vhonaho.
Na yanga U i tanzwe-vho,
I nake, i U vhone-vho.

2. I shanduke, i bve zwivhi,
I late milila mivhi.
Hu tuwe zwi i tsiraho,
Na tshikha dzi i tshinyaho.

3. Zwi do konea, zwa itwa
Nga Muya wau mukhethwa;
Ndi ene a pandelaho
Zwa swiswi zwo ntsukisaho.

4 .Ndi muya a ntsumbedzaho
Zwivhi zwo nnambatelaho.
Muya, ida, ndi fhatuwe;
Mbonele, ndi dzivhuluwe.

5.Ndi late zwi U dinaho;
Ndi gude zwi takadzaho,
Ndi pfume hau vhudele,
Ndi edze-vho, ndi sendele.

6. Ndi sendele, ndi dowele,
Ndi rabele, ndi swekele;
Mbilu i tambe henefho,
Ndi vhuye ndi U vhone-vho.

Hu pfi mbilu yo tambaho