Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

HOSIYANA

1 Vukani,bandla bo,
Nimbek'uMbusi lo!
Uyeza kithi,nango,
Masimvulel'im'nyango.
Hosiyana,Nkosi yethu,
Nant'udumiso lwethu!

2 Kabonakadi la
Unqhele wakhe,qha.
Wembethe ubuphansi,
Yam'kel'iNkosi.

3 Bheka iNkosi-ke,
Enyuk'eBetfage,
Nanso-ke ithi ndundu,
Ibongwa ngamasundu.

4 Ibingelele-ke,
Ngecul'elihle-hle;
Iyeza ithobile,
Ingathi inqobile.

5 N'engane ezinci,
Ziyagcwalisa swi,
Zicul'ethempelini
Hosiyana eNkosini!

HOSIYANA