Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

FUNDA IBHAYIBHELI

1 Fund' iBhayibheli – igug' eli khulu;
Lisikhombisa umthomb' woku phila.
Lisitshengisa indlela yezulu,
Lapho-ke kuyakuphel' ukulila.
Fund' iBhayibheli, fund' i Bhayibheli,
Liyisibani nomholi omhle.

2 Fund' iBhayibeli uyoba-nomongo,
Gcina amazwi nem'yalelo yalo.
Lisangulis' abahlushw' ubuthongo,
Lisiphephis' ekufeni kanjalo.

3 Fund' iBhayibheli nxa udabukile,
Liyamduduza ohamb' osizini.
Ungalideli, nom' uthokozile,
Lithandisis' uliphath' ekhukhwini.

4 Fund' iBhayibheli nalapho ugu la,
Lokukhombis' uDo'thela omuhle;
Lisus' uvalo, linik' ukuthula,
Lisifundis' ukukhamba okuhle.

5 Lingumluleki kuyen' osemusha,
Li'nkanyiselo endleleni yethu;
Nakwabadala libuyis' ubusha,
Nasekufeni ludondolo lwethu.

6 Fund' iBhanyibheli imihla ngemihla;
Ngob' umphefuml' ungesuth' okomhlaba,
Kodwa nelizwi leNkosi woli dla,
Khon' uzochuma ube-nokwe thaba.

FUNDA IBHAYIBHELI