Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

EZINYAWENI ZAKHE

1 Uyasiphilisa ngezwi lakhe,
Liyasifundisa ngokwempela.
Sesihlal' ezinyaweni zakhe,
SinjengoMariya elalela.

2 Lesabelo singephucwe sona,
Usho njal' uJesu, 'Mhlobo we thu;
Nom' umhlab' uzamazama wona,
Izwi lakhe liyinqaba yethu.

3 Liyasikhanyisa izwi lakhe,
Liqinisa amathambo futhi;
Siboniswa ngalo um'sa wakhe,
Emehlweni ethu lingumuthi.

4 Yebo, Nkosi, vul' amehlo ethu,
Siwubon' umangaliso wakho.
Yehla, uze la phakathi kwethu,
Usithinte ngaw' amandla akho.

EZINYAWENI ZAKHE