Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Emafwini Nangu Ehla

1 EMAFWINI, nangu ehla,
Owafel' aboni kanye;
Amabandla aphezulu
Nabangcwele abaningi
Beza naye bejabula,
Aleluya, aleluya!
Emafwini, nangu ehla,
Aleluya, Amen.

2 Uyabonw' amehlo onke,
Ehlobele ubukhosi;
Labo adeleka kubo,
Abamhlaba bambethela,
Bahlupheka, bahlupheka
Sebemazi unguKristu,
Emafwini, nangu ehla,
Aleluya, Amen.

3 Ukushaywa kwecilongo,
Alisayikuma izwe;
Libalek' izulu futhi:
Bonke ababemuzonda,
Bayakuzwa izwi lithi,
Niyabizwa nguMahluli.
Emafwini, nangu ehla,
Aleluya, Amen.

4 Kuhle; sekufike manje
Lokho kusindiswa kwethu;
Abangcwele bakhe bonke
Benyukela bamfumane;
Bayahuba ngenjabulo,
Aleluya, aleluya!
Emafwini, nangu ehla,
Aleluya, Amen.

5 Yebo, Amen: sokhuleka
Sonke kuMsindisi wethu,
Thatha, Nkos' amandla akho,
Busa embusweni wakho.
Khona sizohlabelela,
Aleluya, aleluya!
Emafwini, nangu ehla,
Aleluya, Amen.

Emafwini Nangu Ehla