Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

EBENEZER LAMI

1. Thixo wami onosizo,
Ngiyafis' ukukubonga;
Ungisiza ngeqiniso,
Ungeqisa nezindonga.
Sengimis' iEbenezer,
Okukuthi: ?Usizile.?
Nangomuso ungikhweze,
Ungigcine ngiphilile.

2. Wangifuna ngidukile
Ngingasezwa izwi lakho,
Wangicosha, ngaphukile,
Wangibek' ehlombe lakho,
Ye'k, uthando olungaka!
Ngingathini ngalo mina?
Kuyo yonke leminyaka,
Wanginika, wangigcina.

3. Nkosi, ngi'zesaba kodwa
Ngingethemb' awam' amandla,
Ngiwethemba um'sa wodwa,
Ngizwe njal' esakh' isandla.
Thatha inhliziyo yami,
Bek' uphawu lwakho kuyo;
Ngibe-nawe, ube-nami,
Khon' impela nginemfuyo.

EBENEZER LAMI