Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

E a le ho qaleng u nthatile

E sa le ho qaleng o nthatile, Molimo,
Ha u ne u e-so ho thee lefatše,
U e-so ho ale baka sa leholimo,
Ho e-so ho baloe mengoaha le lilemo,
U n'u s'u nthatile. (bis)

U nthatile mohla Morena oa ho phella
A tlileng lefatšeng la baetsalibe,
Ho tla pholosa ba khatheng la ho timela,
Mohla a fanyehoang mahareng a lihlola
Ruri o nthutile. (bis)

U nthatile le ha Moea o khalalelo
U ntsositse libengmoo ke neng ke shoele,
Maotongg a Jesu motlha ka tlang ka lillo,
'Me ke tlohang teng ka thabo le ka tšoarelo;
Le teng u nthatile. (bis)

U tla 'ne u nthate ; na ke sefe lefatšeng
Se ka nkhaohanyang le lerato la hao?
Ho fihlela joale, ke uena ea ntiisitseng,
U tla 'ne u mpoloke le ka ho sa feleng,
Ka lerato la hao. (bis)

Leave a Reply

E a le ho qaleng u nthatile