Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Dzhena Dzhena

1.Ida,muxeli.hu na dakalo,
Dzhena-ha,wo rambiwa nga Yesu;
Dzhena,dzhena tshifhinga ndi tshone.

2.Tavhanya duvha li a kovhela,
Lone la tshilidzi li a fhira;
Dzhena,dzhena tshifhinga ndi tshone.

3.Vhakhethwa vhothe na vha tadulu,
Vho lindela iwe u dzhene-vho;
Dzhena,dzhena,tshikhathi ndi tshone.

4.Ndi tshimima tshone tsha dakalo,
U lenga-fhi u sa dzheni Khatsho?
Dzhena ,dzhena,tshikhathi ndi tshone,

5.U songo vha thoni,wo vhidzwa,
Dzhena-ha vothi li tshe lo vulwa;
Dzhena,dzhena,tshikhathi ndi tshone.

6.U si lenge,mufunwa dzhena-ha,
Tavhanya vothi li sa do honwa,
Dzhena,dzhena,tshikhathi ndi tshone.

7.Musi uyo,tshikhathi tsho fhela,
Lo valelwa vothi,u do lila,
\Ngoho,ngoho,tshikhathi tsho fhela.

Dzhena Dzhena