Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Buyani Bungane Buyani Ningafi

BUYANI, bungane,buyani ningafi!
Umenzi omkhulu useyanibiza;
Nezwile kaningi, niyezwa
nananje,
Lelozwi lokhuthi,buyani ningafi.

Refrain
Nizwile kaningi,buyani ningafi!

2 Indlela yabahle yindlela yokusa,
Ilang' endleleni liyabakhanyisa;
Liyababusisa ngay' imini yalo,
Ohambayo ngayo uy'ekuphileni.
Refrain

3 Indlela yaboni yindlela yokuhlwa,
Kwehlel'ubunzima,kumnyama
kuyona;
Ziningi kangaka izikhubekiso,
Ohambayo ngayo uya ekufeni.
Refrain

4 Buyani bangane,buyani ningathi,
Khethani lendlele ey'ekuphileni,
Yindlela kaJesu wahamba
kuyona,
Wosisa abantu abamhlandelayo.
Refrain

Buyani Bungane Buyani Ningafi