Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

BUYA MNGANE

1 Wena,mngan'olahliweyo,Buya-ke!
KuMalus'olungileyo,Buya-ke!
Kuy'uJes'osakhalela
'Bantu bakhe abamdela,
Usathand'ukubam'kela.Buya-ke!

Woza,egameni lakhe,
KuYihlo onguMdali;
Welula izandla zakhe.
Sabela manje,ungamali.

2 Ak'usuk'ebumnyameni,Buya-ke!
Uze manj'ekukhanyeni,Buya-ke!
Ulahliwe ezonweni,
Uyaqonda ekufeni,
Phendukel'ekuphileni.Buya-ke!

3 'Sudiniwe ezonweni,Buya-ke!
Suka ezingulubeni,Buya-ke!
Ungakasho:\Thethelela\,
Nang'uYihlo wokwam\kela,
Akanakh'ukukudela,Buya-ke!

4 Munga,ungabolibala, Buya-ke!
Inhliziyo iyakhala,Buya-ke!
Ungumuntu onsizi,
Uya mdinga uMsindisi;
Nang'uJesu,uMsindisi;
Buyake!

BUYA MNGANE