Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

BUSA NKOSI EMHLABENI

1 Bhekanini,nang'uJesu!
Uzovela ezulwin'.
Zonk'izizwe zojlulelwa,
Uzobusa emhlaben'.

Woza,Nkosi Jesu!
Woza,Nkosi Jesu!
Busa,Nkosi,emhlaben'!
Busa,Nkosi,emhlaben'!
'Nthando yakho mayenziwe
emhlabeni la.
Busa,Nkosi,emhlaben'!
Busa,Nkosi,emhlaben'!
Busa,Nkosi,emhlaben'!

2 'Mbuso wakhe uzofika
Emhlabeni ebantwin'.
'Ntabdo yakhe yokwenziwa
Lapha njengasezulwin'.

3 'Zingonyama nezimvana,
Zindawonye edlelwen',.
Bozalusa abantwana.
Yek'inhlanhla emhlaben'!

4 Zonk'izizwe zothandana
Zingasayikulwa,qha!
Izikhali zizokhandwa
Zibe amageja,ha!

BUSA NKOSI EMHLABENI