Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

BUHLE UBUSUKU

1 Buhl'ubusuku laph'izingelosi
Zahlabele iculo lezulu.
Bawalalela amazw'amakhulu:
\Makube kuNkulunkulu

\Makube kuNkulunkulu
Ubukhosi ezulwini,
Nokuthula emhlabeni,
Nothando ebantwini'.

2 Yeka uthando'olukhulu
UNkulunkulu wayesikhumbula,
Ephana ngayo iyodw'iNthodana,
Igcwei'umusa,ileth'ukuthula.

3 Nathi sivume icula elihle,
Sivumelane naz'izingelosi,
Sibong'iSipho,'sikhulu kangaka,
Malidunyiswe igama leNkosi!

BUHLE UBUSUKU