Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bongani UJesu enimaziyo

1. Bong' uJes' enimaziyo,
Hub' igama enilaziyo,
Ngemilomo nenhliziyo,
Makadunyiswe.

2. Yek' umusa low' omkhulu
Wangazis' uNkulukulu.
Ngathi yen' ongaphezulu
Onolaka nje.

3. Kanti nguwe osizayo,
Nguye-ke ongithandayo,
Njalo ngangikhonjiswayo,
Ngimpumputhe nje.

4. Namhla ngiyaphila ngaye,
Ezulwini ngoba-naye,
Yebo, ngizoba njengaye,
Yek' inhlahla le.

5. Jesu, mangibe-ngowakho,
Ngenze ngokwentando yakho,
Malibongw' igama lakho,
Empilweni yam'.

Bongani UJesu enimaziyo