Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bayibizwa Uy UKristu

1.BAYABIZWA uy' Krestu
Bonke bon' abadingayo:
Uthi yena , \Kocelayo
Ngiseduze ngokusiza.

2 \Nin' eni'zithunywa zami,
Thembanini kimi nina;
Memezani izwini lami,
Ngiseduze, ngonisiza.

3. \Nina nina, bantu bami,
Enilwayo nakh' okubi,
Qinisani, nginamandla,
Ngiseduze,ngonisiza.

4. \Nina,zon' enedukele
Endleleni yobumnyama,
Buyanini, nize kimi,
Ngiseduze, ngonisiza.

5. \Phendukani , nifelani?
Nans'indlela yokusinda;
Thembanini , nize kimi,
Ngiseduze, nosindiswa.\

Bayibizwa Uy UKristu