Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Baba, Kungusuku Lwakh

1 BABA, kungusuku lwakho,
Mangiyeke umsebenzi;
Mangifune indlu yakho,
Ngikukhonze wena, Menzi.
Kuhle ngithandaze kuwe,
Ngidumis' igama lakho;
Kuhle ngifundiswe uwe,
Ngikhulis' udumo lwakho.

2 Vula izindlebe zami
Zilamkele izwi lakho;
Yenze inhliziyo yami
Iwuthand' umthetho Wakho.
Ngisahlezi emhlabeni,
Ngithembela eNkosini;
Njalo, Baba, ekufeni
Mangingene ezulwini.

Baba, Kungusuku Lwakh