Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ba Nokuthula Abangcwele

1 banokuthula abangcwele
Nxa be muka lapha,
Akukho okub'ethusayo
Enhlizyweni yabo

Refrain: banefa bona lapho ezulwini,
Be qond' ekhaya lapho eNkosini

2 INkos' i ya baLungisela
khon' ikhaya labo;
I ngukukanya kwalo yona,
I zo hlala nabo. Refrain.

3 baza kumbona uMkhululi
Owabafeleyo;
bazomdumisa, bazomkhonza
Yen' obathandayo. Refrain.

4 baphiwa bona ukunqoba,
Akungpn' uvalo;
Ba sekubusisweni bona,
Bo jabula njalo. Refrain.

Ba Nokuthula Abangcwele