Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

YIZWANI BANDLA

1 Yizwani-ke,bandla,ngizovum' igama
Ngendaba yothando loMsindisi wam';
Ngicula ngoJesu oweza emhlabeni,
Owafa emthini,enguMfeli wam'.

Wozani kuJesu!
Wozani kuJesu!
Wozani kuJesu!
Wozanini manje!

2 Yebo-ke,uJesu nguMsindisi wami,
UMhlengi omuhle,nithini-kena?
Uyangisindisa ezonweni zami,
Imihla ngemihla ngigcinwa-ke la.

3 Namhlanje ngithand'ukuba nina nonke,
Nisheshe nifike,ningaphuti bo;
Yizan'nivume,yizani nimbonge
UMhlengi omuhle.onguJesu lo.

YIZWANI BANDLA