Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu Ndiwe Thama Yanga

\Jesus,the very of Thee\

1.Yesu ndiwe thama yanga,
Ndiwe wo mmpfelaho;
Phumudzo ya mbilu yanga,
Tshedza tsha dakalo.

2.Fulufhelo la vhakhethwa,
Mutshhathu,wa vhathu,
Vha u funaho vha vhona
Khathutshelo yau.

3.Vha u wanaho vho wana
Dakalo lihulu;
Lufuno lwau lwo hula,
Lu rudza dzimbilu.

4.Ndiwe,Vhushavhelo hanga,
Ndi khuda kha Iwe;
Hu do difha hani kha nne
U dzula na Iwe.

Yesu Ndiwe Thama Yanga