YAKHA EDWALENI


Iculo Le 147

1 Wakhephi indlu yakho,
Wakh’edwaleni yini?
Nokub’uthemb’ amangaha,
Wakh’ esihlabathini?

Yakh’edwaleni bo,
Yilon’isisekelo!
UJesu,he,idwala-ke,
Liqina lona lelo.

2 Uyakwenzani wena
Mhla izivunguvungu
Ziyovunguza kabi.ha?
O,maye ubuglungu!

3Ungalibali,mhlobo,
Ziyez’ izikhukhula
Zezifo nezokufa,wo,
Qaphela,uyodlula!

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play