Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

WONKE OTHANDAYO

1 \Wonke othandayo\,
Yizwanini-ke.
\Wonke othandayo\,
Qhuba izwi le.
NImemez'indaba
Yonk'indawo la,
Ningashiyi muntu,qha.

Yizanini bo!
Senithini,pho!
Woza,bani bani
KuMsindisi lo.
Uyabizw'uBaba
Noma unguban',
Akakhethi muntu,qha!

2 \Wonke othandayo\,
Alilihle na?
\Wonke othandayo\,
Akakhethi,qha!
KunguBaba wethu,
Nkosi yamkakhos';
Animuzwa yini na?

3 \Wonke othandayo\,
Mbik'omuhle hle.
\Wonke othandayo\.
Ngowanamhlanje,
Qaphelani nonke,
Kuyovalwa,wo!
Khona nothi:
\Maye bo!\

WONKE OTHANDAYO