Menu Close

Weza ukungifuna

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Jesu, Msindisi, wavela ngale,
Wela wazalwa eBetlehema he.
Khona wabekwa emkhombeni-ke,
Weza ukungifuna,
Weza ukungifuna,
Yeka uthando olungakaya!
Weza ukungifuna.

2. Jesu, Msindisi, olungileyo,
Wasihlawulela emthin' ethi nzo.
Yeka umusa. Uqin' uthi ngo!
La' wangifela mina,
La' wangifela mina.
Yeka uthando olungakaya!
La' wangifela mina.

3. Jesu, Msindisi, kunguyena-ke,
Owangifuna ngidukile, he,
Wangibuyisa endleleni le,
Wangibuyisa mina,
Wangibuyisa mina.
Yeka uthando olungakaya!
La' wangibuyisa mina.

4. Jesu, Msindisi, wenyukele le,
Uyakubuya masinyane nje;
Liyakukhala icilongo-ke,
Wosibizel' ekhaya,
Wosibizel' ekhaya,
Yeka uthando olungakaya!
Wosibizel' ekhaya.

Weza ukungifuna