Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

WAZINIKELA EKUFENI

1 Umhlaba wonke weduka nje,
Balahlekile nya.
wakik'uJesu waba nguMsindisi,
Wafik'uJesu waba nguMsindisi,
Kungekh'omunye,qha
Wazinikela ekufen',
Osizini la.
o,jesu,Nkosi,Mfeli wami,
Sengingathini na?

2Washiy'ubumnandi ezulwim'
Nekhaya elihle le,
Izingelosi,yebo,nobukhosi,
Washiya konke,he!

3 Wazalwa enjengomuntu la
Esitebelweni le.
EnguSomandla,kazikhulisang,
Qha,wazitthoba nje

4 Emthini-ke,njengumphangi nje,
Welenga khona le,
Ehlushwa kabi,nom engenacala
Wazinikela-ke.

5 Wathwal'izono-ke enjengumphangi nje,
Olungileyo lo,
Ongenasono wabalwa nezoni,
Wafa eyedwa-wo!

WAZINIKELA EKUFENI