Menu Close

Wa mbuelaa O ntiba maswiswi

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Wa mbuelaa O ntiba maswiswi
Wa mphalala
Ha sad a tshedza ndi do guma' fhi?
Wo ndata-naa?
U fare tshanda tsha o kundwaho
U vhonetshele o khukhulwaho

2. Hufha wo amba Yesu wa rine: Nne
Ndi tshedza nne
Vhulisa hau ndi ha vhudele
I nanga-de
Ine mushonga wa nga wa yanga
Musamarisa wavhudi wanga

3. Na zwino nditshe ndi farelele
U mpfare-vho
Tsini ha Yesu nne ndi difhelwe
Ndi henefho
Vhusiku vhutswu vhu nga nyita' ni!
Swoga na phanga ndi zwi ofha' ni?

Wa mbuelaa O ntiba maswiswi