Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ungumhlobo Wabantwana

1 UNGUMHLOBO wabantwana
Okhona le phezulu,
Umhlob'ongaphenduki
Omiyo yena lo;
Eminye imihlobo
Ayithembeki yona,
Lomhlobo ufanele
Igama lakhe le.

2 Bophumula abantwana
Abaya le phezulu.
Bonk'abathand'uJesu
Bebong' uYise la;
Bangabi besahlushwa,
Bangani,bangkhali,
Bonk'abakhathyeleyo
Bayophumula le.

3 Kungumuzi wabantwana
Okhona le phezulu;
Kubus' uJesu khona,
Bahlezi kahle la.
Awukho emhlabeni
Olinganayo nawo;
La bejabula bonke.
Alukh uvalo le.

4 Kungumqhele wabantwana
Okhona le phezulu,
Bonk'abathemb'uJesu
Bazowufaka le;
Umqhele wobukhosi
Uyobanikawona,
Bonk'abamlandelayo
Bekhona kithi la.

5 Bazohuba abantwana
Abaya le phezulu,
Abayikukhathala;
Indab'enkulu le.
Bohub'igam'elihle
Kunelezingelosi,
Bebonga uMsindis,
Zona zibong'iNkos'.

6 Bazogqoka okumhlophe
Abaya le phezulu,
Babeth'izingumbu
Bethaba bonke le.
Kumnand'impela lapho
Ezweni le phezulu.
Bantwana,lalelani,
Wozani kuy'iNkos'

Ungumhlobo Wabantwana