Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UNGAMCISHI INDAWO

1 Ungamncish'indaw'uJesu,
Wazithwal'izono zakho;
Nang'usemi engqongqotha,
Mon'uzomngenisa na?

UyiNkosi yobukhosi,
Shesh'ulalel'izwi lakhe,
Umvulele inhliziyo,
Thana:\Ngena,Nkosi yam'!\

2 Uvumela okomhlaba,
Keph'uKrist'obethelweyo
Kanandawo yokuhlaba
Enhliz'wen'afela yona.

3 Konje awunasikhathi?
Nang'uJesu usabiza,
Namhla isikhath'esihle,
Ingomuso alifiki.

4 Dela konke,dela manje,
Olwomusa luyadlula!
Masinyane uzokufa
Makungabi ezonweni.

UNGAMCISHI INDAWO