Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMNYAKA WENKOSI

1 Sekungumnyak'omuhle,
Sezihlawulelw'izono;
Ugcwalisiw'umthetho
Ngaw'umhlatshel'ongcono
Ababebeyizigqli
Nababenamacala,
Sebekhululw'uJesu;
Ngakho sithi;Halala!

Makadunyisw'uJesu,
Ngoba wazinikela;
Ngalo igazi lakhe
Yena wasihlawulela.
Wawugcwalis'umthetho;
Ngakho ukufa kwakhe;
Njalo alikh'igama
Eselingangelakhe.

2 Seyivuliw'indlela,
Yona eya phezullllu,
Singazondela manje
Kuye uNkulunkulu
Esihlalweni som'sa,
Abasondela khona,
Nang'uMsindis'ehlezi
Uyahlangul'ukona.

3 Njalo seniyamenywa,
Nin'eninamacala,
Nang'uMlawuleli wenu,
Mbhala,niyakumala!
Lesisikhathi som'sa
Sizakuphela sona;
Shesh'umam'kel'uJesu,
Othethelel'ukona.

UMNYAKA WENKOSI