Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

THEMBA ENKOSINI

1 Wena mngane,themba eNkosini,
Themba kuyo njengoAbraham'.
Nxa kumnyama noma sekuthini,
Wayebheka ezulwini-ke.

Yebo,mngane,themba
eNkosini,
Ungesabi ubumnyama la.
Themba kuyo noma kunga-
thini,
Awusoze wajabhisa,qha.

2 Abangcwele abasemandulo
Babenqoba ngay'indlela le,
Yokubheka njalo le phezulu,
Noma babehlatshw'ameva la.

3 Noma ungaphucwa konk' ona-
kho,
Kusengathi ulahliwe nya,
Yiy'iNkosi esebenza ngakho,
'Kuqondis'amehlo akho le.

4 Ngoba nxa ulahlekelw'impela
Konk okwakukuhle kuwe la,
Kuzohlum'okusha,kuzothela
Zon'ezihle izithelo -ke.

THEMBA ENKOSINI