Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tendani Mudzimu

1 Idani kha ri ye shangoni lavhudi,
Hayani hune vhakhethwa vha tshidzwa vho;
Na inwi vhatshinyi ndilani ya zwivhi,
Ni ri ni? Tendani u dzhena-vho khalo.
Tendani, Tendani, tendani Mudzimu,
Tendani u dzhena hayani tadulu.

2 A huna mathupho kha vhathu vha hone,
A vha divhi lufu na u vhaisala;
Vho dzula na Yesu, o vha fha vhutshilo,
Ni rini? Ni tshi fa ni do dzhena naa?

3 Litshani u funa zwithu zwa shangoni,
Zwi do fhela zwothe na inwi na lovha.
Todani zwa Yesu: lupfumo lwa vhudi,
Ni rini? Tendani u dzhena tadulu.

4 Takalani nothe no tendaho Yesu
Ni takalele-vho u dzhena tadulu;
Ri do ya ha Yesu, u do da zwezwino,
Kha ri dzule ri tshi lugisa dzimbilu.

Tendani Mudzimu